CHIẾN LƯỢC CỦA CHÚNG TÔI

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Sông Hàn đã và đang  xây dựng một chiến lược giúp chúng tôi đạt được mục đích mang lại những đôi mắt sáng khỏe cho mỗi bệnh nhân.

 

  1. Lấy con người làm trung tâm

- Cán bộ/ giảng viên/ nhân viên

- Cơ chế đãi ngộ tốt cho nhân sự có năng lực tốt

- Cơ hội để phát triển năng lực chuyên môn/ năng lực lãnh đạo

- Được lắng nghe, được đóng góp, được trân trọng

- Công việc có ý nghĩa

- Người bệnh

 + Được lắng nghe

 + Được điều trị phù hợp nhất

 + Được chăm sóc tốt nhất

 + Được quan tâm tốt nhất

 + Được tư vấn tốt nhất

    

  1. Tăng cường chất lượng, ổn định giá thành

- Luôn đổi mới, cải tiến để nâng cao hiệu quả

- Ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả

- Nâng cao năng lực, cải thiện hiệu quả công việc

- Phát huy nguồn lực sinh viên

- Tối ưu hoá chuỗi cung ứng

- Tối ưu hoá hệ thống quản lý, cắt giảm lãng phí

- Thực hiện tiết kiệm trong sản xuất

 

  1. Hướng tới sự chính xác/hoàn hảo (hoàn thiện) trong công việc

- Nâng cấp quy trình hoạt động chặt chẽ, chính xác

- Nâng cao tinh thần làm việc có chất lượng, có trách nhiệm

- Tìm thấy niềm tự hào về công việc của mình

- Ghi nhận phản hồi, cải thiện mỗi ngày

 

  1. Hoạt động như một tập thể gắn kết

- Đào tạo, nâng cao kỹ năng làm việc nhóm

- Tích cực hỗ trợ nhau trong công việc

- Tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các đơn vị

- Xây dựng bộ tiêu chuẩn văn hoá ứng xử trong công việc

- Cải thiện hệ thống thông tin liên lạc

- Xây dựng mục tiêu chung, niềm tin chung, giá trị chung

 

  1. Nghiên cứu để ứng dụng

- Định hướng các hoạt động nghiên cứu theo hướng ứng dụng

- Đưa sản phẩm nghiên cứu ra thị trường.

- Tinh giảm thủ tục hành chính, tập trung vào chất lượng thực tiễn

- Tăng cường dự trù kinh phí cho nghiên cứu

- Tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học

- Kết hợp sinh viên vào các đề tài nghiên cứu

 

  1. Trách nhiệm với môi trường và cộng đồng

- Gắn liền các hoạt động với lợi ích cốt lõi của cộng đồng, của môi trường

- Thực hiện tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường

- Tuyên truyền nội bộ về tinh thần vì cộng đồng, vì môi trường

- Tăng cường các hoạt động vì cộng đồng, hoạt động từ thiện

 

Bệnh Viện Mắt Sài Gòn Sông Hàn