[1.1 – 31.1] Thông báo chính sách ưu đãi phẫu thuật khúc xạ tháng 1.2024

[1.1 – 31.1] Thông báo chính sách ưu đãi phẫu thuật khúc xạ tháng 1.2024

1. Chính sách ưu đãi phí khám hồ sơ chuyên sâu:

a. Chương trình ưu đãi phí khám cho tất cả khách hàng:

STT Loại dịch vụ Giá niêm yết Mức giá ưu đãi
1 Phí khám hồ sơ chuyên sâu tiền phẫu khúc xạ 750,000 510,000

b. Đối với khách hàng có đặt hẹn trước:

b.1. Ngày thứ Tư

STT Loại dịch vụ Giá niêm yết Mức giá ưu đãi
1 Phí khám hồ sơ chuyên sâu
tiền phẫu khúc xạ
750,000 0

b.2. Các ngày còn lại

STT Loại dịch vụ Giá niêm yết Mức giá ưu đãi
1 Phí khám hồ sơ chuyên sâu
tiền phẫu khúc xạ
750,000 199,000

2. Chính sách ưu đãi phí phẫu thuật tháng 1:  

2.1. Ưu đãi phẫu thuật dành cho dịch vụ Smile Pro & Relex Smile:

STT Dịch vụ phẫu thuật Giá niêm yết Giá ưu đãi tháng 1 Chương trình đặc biệt mừng giải thưởng 30.000 lượt Phẫu thuật Smile | Smile Pro thành công Giá đặc biệt
1 Relex Smile 65,000,000 51,000,000 300 Khách hàng 45,900,000

2.2. Ưu đãi phẫu thuật dành cho các dịch vụ khác:

STT Dịch vụ phẫu thuật Giá niêm yết Giá ưu đãi
tháng 1
Giá dành cho 199 KH sớm nhất
 1 Femtosecond Lasik 41,000,000 30,500,000 25,500,000
 2 SmartSurface 32,000,000 25,000,000 22,000,000

3. Quy định chung khác:

a. Quà tặng dành cho tất cả các khách hàng:

01 mã ưu đãi phí khám tiền phẫu khúc xạ có giá trị 750.000vnd – 1.000.000vnd, dành tặng cho 99 khách hàng đầu tiên phẫu thuật bất kỳ dịch vụ nào tại mỗi bệnh viện trong toàn hệ thống

b. Địa điểm sử dụng dịch vụ: Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn có áp dụng ưu đãi

c. Điều kiện sử dụng chung:

o Mức phí phẫu thuật áp dụng theo chương trình ưu đãi này không áp dụng chung với bất cứ ưu đãi của chương trình nào khác diễn ra cùng thời gian.
o Vui lòng mang theo CMND / CCCD để sử dụng dịch vụ
o Khách hàng tự thanh toán các dịch vụ không nằm trong ưu đãi
o Hệ thống bệnh viện Mắt Sài Gòn không giải quyết các tranh chấp liên quan đến mã ưu đãi
o Hệ thống bệnh viện Mắt Sài Gòn bảo lưu các quyết định cuối cùng liên quan đến chương trình ưu đãi
o Các quy định khác áp dụng theo quy định hiện hành của Hệ thống bệnh viện Mắt Sài Gòn

c. Quy định đặt cọc:

o Hạn mức đặt cọc: là 3.000.000vnd áp dụng với tất cả các phương pháp (trừ Phakic) ngày phẫu thuật trước 28/02/2024
o Bệnh viện sẽ tự động bảo lưu cọc cho khách hàng thêm 09 tháng tiếp theo kể từ ngày hết thời gian bảo lưu cọc theo quy định tại mục (2) điều d nêu trên mà khách hàng chưa sử dụng dịch vụ.
o Khách hàng sẽ thanh toán phí dịch vụ được niêm yết tại thời điểm sử dụng dịch vụ sau khi trừ đi phần đặt cọc
o Trong vòng 03 tháng kể từ ngày kết thúc thời gian bảo lưu cọc theo quy định tại mục (3) điều d nêu trên mà khách hàng vẫn không sử dụng dịch vụ thì việc bảo lưu cọc sẽ tự động chấm dứt mà không cần thông báo, và khách hàng không được hoàn lại tiền cọc trừ trường hợp đáp ứng được điều kiện hoàn cọc theo chính sách này.

e. Tổng đài hỗ trợ:

Mọi thông tin thắc mắc về chính sách vui lòng liên hệ:
o Tổng đài Chăm sóc khách hàng Bệnh viện Mắt Sài Gòn Sông Hàn: 0789 812 999
o Webiste: matsaigonsonghan.com
o Fanpage: facebook.com/msgsonghan

f. Các lưu ý:

o Thể lệ của chính sách có thể điều chỉnh tại từng thời điểm theo quyết định của Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn. Nội dung thay đổi sẽ được đăng kí theo quy định Pháp luật và thông báo cho khách hàng.
o Đối với các tranh chấp phát sinh liên quan đến chính sách, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Sông Hàn sẽ giải quyết trên tinh thần hợp tác với khách hàng.

Chia sẻ:

NỘI DUNG LIÊN QUAN