Giới Thiệu

Với hơn 27 năm kinh nghiệm trong ngành Nhãn khoa, BS CKII Lê Văn Long  là một trong những bác sĩ nhãn khoa giàu kinh nghiệm tại miền Trung. Trong suốt quá trình học tập và công tác tại bệnh viện Mắt Sài Gòn Sông Hàn với vai trò Trưởng khoa Khám bệnh, BS Lê Văn Long đã góp phần tạo sự tin tưởng cho người bệnh khi lựa chọn thương hiệu Bệnh viện Mắt Sài Gòn Sông Hàn

Học Vấn

Năm

Bằng cấp

Nơi đào tạo

1990

Bác sĩ đa khoa

Học viện Quân Y

1995

Bác sĩ chuyên khoa cấp I, khoa Mắt

Học viện Quân Y

2003

Bác sĩ chuyên khoa cấp II, khoa Mắt

Học viện Quân Y

Kinh Nghiệm

Năm

Khoa

Chức vụ

Bệnh viện

2003-2018

Khoa Mắt

P. CHK-CNK Mắt

Bệnh viện Quân Y 17 Quân khu V

2019-2020

Khoa Mắt

Bác sĩ

Bệnh viện Bình An Quảng Nam

2020-7/2021

Khoa Mắt

Bác sĩ

Bệnh viện ĐK Gia Đình Đà Nẵng

2021- nay

Khoa Khám bệnh

Trưởng khoa

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Sông Hàn